تاجرنیا در گفت و گو با «انتخاب» من معتقدم که هم آقای روحانی و هم حلقه مشاورین ایشان شرایط قبل از انتخابات ۹۲ را فراموش کرده اند؛ یعنی زمانی که نظرسنجی‌ها نشان از آرای کمتر از سی درصدی آقای روحانی می داد و کنار رفتن آقای عارف و حمایت اصلاح طلبان باعث شد که ایشان در دور اول انتخابات و در ادامه در دور دوم یعنی سال ۹۶ پیروز شوند.

او ادامه داد: حلقه اول اطرافیان آقای روحانی با توجه به اینکه پایگاه اصلی شان یک پایگاه اصولگرایی بوده، سعی می‌کنند شرایط را به گونه ای نگه دارند تا ادامه مسیر آقای روحانی در همین پاشنه و همین مسیر بچرخد. گرایش آنها در مجلس به سمت آقای لاریجانی است و نوع موضع گیری هایی که بعضاً دارند، مانند تعرض به بخش هایی از اصلاح طلبان توسط چهره ای مثل آقای واعظی نشان دهنده این است که مجموعه اطرافیان آقای روحانی یا باور ندارند که با حمایت چهره های شاخص و جریان اصلاح طلب پیروز شدند یا اینکه بعد از انتخابات شرایط قبل را فراموش کرده اند.

تاجرنیا افزود: از مجموعه انتصابات، برنامه ها و برخورد هایی که صورت می گیرد به نظر می آید که آقای روحانی دولتش را از یک دولت فراگیر تبدیل به دولتی با جمع محدودی از اطرافیان خود تبدیل کرده است. اگر قرار باشد که این نگاه ادامه یابد، طبیعتاً بر میزان حمایت اصلاح طلبان از دولت تأثیر جدی خواهد گذاشت.

او با بیان ایتکه ما همین حالا هم بی پشتوانه بودن دولت به لحاظ حمایت افکار عمومی و نخبگان را مشاهده می‌کنیم گفت: فکر میکنم هم به لحاظ وفادار ماندن آقای روحانی و دولت ایشان به عهد خود و شعارهای انتخاباتی و هم به جهت اینکه مروت و جوانمردی در عرصه سیاست باقی بماند، باید بازنگری مجددی در وضعیت موجود صورت بگیرد و شرایط به گونه ای شود که دولت ایشان بتواند از همه  ظرفیت های لازم در کشور بهره مند شود.

او تصریح کرد: محدود کردن دولت به یک جمع چند نفره بدون شک دولت را از بسیاری از ظرفیت هایی که می‌تواند به آن کمک کند محروم می کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: مردم در گذشته نشان داده اند که نگاه و تصمیم شان، تصمیمی در راستای منافع کلان خود مردم خواهد بود. بنابراین هر کجا احساس کنند که فرد منتخب با آرمان ها و نگرش های انها فاصله گرفته، مردم نیز توجه شان کمتر خواهد شد.

او با اشاره به ساختار سیاسی کشور تاکید کرد: بالاخره مردم سعی کرده اند با رأی به آقای روحانی و همچنین مجلسی تا حدودی همراه تر با دولت، فضا را برای فعالیت دولت فراهم کنند. در این شرایط، دولت و آقای روحانی باید توجه کنند که فرصت ها برای این جریان سیاسی همواره وجود نخواهد داشت و مردم عهد اخوت با همه نبسته اند بلکه میزان وفاداری افراد و احزاب و گروه ها نسبت به شعار های اصلی و اساسی مورد نظر مردم را در نظر می گیرند. از این رو، هربار که احساس کنند که این فاصله ایجاد شده طبیعتاً نظر و نگرش آنها عوض خواهد شد.

تاجرنیا در عین حال تصریح کرد: من به خود آقای روحانی اعتقاد دارم و معتقد هستم که برخورد ها و رفتارهای ایشان صادقانه است اما متاسفانه به اطرفیانش نه. اعتماد بیش از حد به برخی افراد، شرایطی را به وجود آورده که شکافی بین ایشان و نخبگان و افکار عمومی پدید آمده است.